სახანძრო ავტოტექნიკის სახეობები

სახანძრო ავტოცისტერნა

ტუმბო-სახელოების სახანძრო ავტომმობილი

ქაფით ჩაქრობის სახანძრო ავტომობილი

ფხვნილით ჩაქრობის სახანძრო ავტომობილი

კომბინირებული ჩაქრობის სახანძრო ავტომობილი

აეროდრომის სახანძრო ავტომობილი

აირწყლით ჩაქრობის სახანძრო ავტომობილი

სახანძრო ავტოკიბე

სახანძრო მუხლა ავტოამწე

ტექნიკური მომსახურეობის სახანძრო ავტომობილი

კვამლის მოცილების სახანძრო ავტომობილი

 

კავშირგამბულობის და განათების ავტომობილი

სახელოების სახანძრო ავტომობილი

სახანძრო ავტოლაბორატორია

აირით ჩაქრობის სახანძრო ავტომობილი

 

წყალქაფით ჩაქრობის სახანძრო ავტომობილი

 

ქაფ-ფხვნილით ჩაქრობის სახანძრო ავტომობილი

წყლისგან დაცვის სახანძრო ავტომობილი

 

სახანძრო საავარიო სამაშველო ავტომობილი

სახანძრო ქაფამწე

სწრაფი რეაგირების ავტომობილი

სახანძრო ავტოცისტერნა კიბით

 

სახანძრო ავტოცისტერნა მაღალი წნევის ტუმბოთი

გაზკვამლდაცვის სახანძრო ავტომობილი-ბაზა

ექსტრემალური მედიცინის ავტომობილი

Borbonchia.GE