- თანაბარი მანძლების დაცვით ერთმანეთთან გადაჯვარედინებული ძაფებისგან (ლოთონის, აბრეშუმის და სხვ.) შესრულებული ნაკეთობა. ის. შემწოვი ბადე.

×

-[ლათ. Generator წარმომშობი] -განკუთვნილია ხანძრის ქრობის ქაფის სისტემაში ქაფწარმომქმნელის 4-6%-იანი წყალხსნარიდან ჰაერმექანიკური ქაფის მისაღებად.

×

- [ფრანგ.baze<ბერძ.] -1.რისამე საფუძველი, საყდენი. 2. საყდენი პუნქტი, ადგილი (რაიმე მარაგის, მატერიალურ ფასეულობათა შესანახად). რომელიც ემსახურება მრეწველობის რაიმე დარგს. ორგანიზაციას, რაიონს და სხვ. 3.რისამე არსებობისათვის საჭირო მატერიალურ -ტექნიკური ფასეულობის, პირობების ერთობლიობა. 4. რაიმე საქონლის, მასალების და მისთ. მთავარი საწყობი. 5.სვეტის ქვედა, უფრო მსხვილი ნაწილი.

×

- {ფრანგ.bac]-ლითონის დიდი სათავსი სითხის შესანახად ავზი.

×

- [ფრანგ.balle ბურთი] -ქარის ან მიწისძვრის ძალის, აგრეთვე ზღვის ღელვის საზომი ერთეული.

×

- [ბერძ.]-უკვამლო დენთის ერთ-ერთი სახეობა.

×

- [ფრანგ.baiion] -1.მინის, ლითონის, რეზინის დახურული ჭურჭელი სითხეების ან აირებისათვის.

×

- [ფრანგ.balustrade ] –რიკულებიანი მოაჯირი (ტერასის, აივნის, კიბის და მისთ.).

×

- [ფრანგ.baraque] - დროებითი საცხოვრებელი სახელდახელო ნაგებობა.

×

- [ბერძ.]-ატმოსფერული წნევის საზომი ერთეული.

×

- [ფრანგ. barriere] -1.ზღუდე, დაბრკოლება, რომელიც უნდა გადალახონ, თარჯი. 2. დაბალი ტიხარი, მოაჯირი.

×

- [ბერძნ.baros სიმძიმე და metrei ვზომავ] - ატმოსფერული წნევის საზომი ხელსაწყო.

×

- [ფრანგ.batterie] -1.რამდენიმე ერთმანეთთან შეერთებული გალვანური ელემენტი ან აკუმლატორი. 2. მოწყობილობა, რომელიც წარმოადგენს ერთმანეთთან შეერთებულ სავსებით ერთნაირ ნაწილებს, ელემენტებს მაგ. ორთქლით გათბობის ბატარეა.

×

- [ფრანგ.bel კარგი, ლამაზი და etage სართული] -1.მეორე სართული, რომელზეც შედარებით მაღალი ოთახები და დარბაზებია. 2. თეატრში პირველი იარუსი ამფითეატრსა და ბენუარს შორის.

×

- პიროტექნიკური ნარევი, რომელიც იწვის კაშკაშა (თეთრი ან ფერადი) ალით.

×

- [ფრანგ. benzine] - ადვილადაალებადი უფერო საწვავი სითხე, რომელიც მიიღება ნავთობის გამოხდის შედეგად.

×

- [ფრანგ. benzol]- უფერული საწვავი სითხე, რომელიც მიიღება ქვანახშირის, ფისის ან ნავთობის გამოხდის შედეგად. გამოიყენება საღებავების, ფეთქებადი ნივთიერებების, წამლების და სხვ. წარმოებაში.

×

- [ფრანგ. baignoire] - თეატრში ქვედა იარუსების ლოჟები პარტერის დონეზე.

×

- თეთრი კრისტალური ფხვნილი, რომელიც წარმოადგენს ძლიერ დამჟანგველს. მისი გახურებისას გამოიყოფა ჟანგბადი და მისი დაშლა დაკავშირებულია აგრეთვე დიდი რაოდენობით სითბოს გამოყოფასთან.

×

- [ფრანგ. beton] – საშენი მასალა - ცემენტის დუღაბში არეული ღორღი, ხრეში და სხვ. რომელიც გაშრობისთანავე ძალიან ნყარი ხდება.

×

- საშენი მასალა, რომელიც მზადდება თიხის ცომის შერევით ორგანულ შემვსებლებთან (მაგალიტად, დაჩეხილი ჩალის კვეთით). ალიზი.

×

- [ფრანგ. Bidon] -თავსახურიანი ლითონის ჭურჭელი სითხეებისთვის.

×

- ცეცხლგამტარი ზონარი - ნელწვადი პატრუქი, რომელიშიც მოთავსებულია დენთი; იყენებენ სხვადასხვა ფეთქებადი ნივთიერებების ასაფეთქებად.

×

-[ფრანგ. Biotite] - ქანწარმომქმნელი მინერალი სილიკატების ჯგუფისა, რკინოვან -მაგნეზიური ქარსი; შედის ტრანიტების და ბევრი სხვა ამოფრქვეული და მეტამორფული ქანის შემადგენლობაში; იყენებენ ელექტროსაიზოლაციო მასალად. მისი ფხვნილისაგან ამზადებენ ბრინჯის საღებავს.

×

- [ლათ. Bitumen] -ფისოვან ნივთიერებათა (ასფალტის, გუდრონის, ნავთობის და მისთ.) საერთო სახელწოდება.

×

- [ინგლ.. blink ციმციმი] – ტელეფონის კომუტატორის სასიგნალო მოწყობიობა, რომლითაც აბონენტი იძახებს ტელეფონისტს.

×

- [ინგლ.. biock] -1.ტვირთის ასაწევი უმარტივესი მოწყობილობა - ღარიანი მბრუნავი გორგოლაჭი, რომელზედაც გადაგდებულია თოკი, ბაგირი ან ჯაჭვი; თვით გორგოლაჭიასეთი მოწყობილობისა; ჭოჭონაქი. 2. დაკიდებული ლამპის, ფარდის და სხვ. ასაწევ დასაწევი მოწყობილობა.

×

-ხის პატარა ხიდი. იხ. სახელოების ბოგირი.

×

- [ინგლ.. boiler] - ქვაბი, რომელშიც წყალი ცხელდება სპეციალურ მილებში გატარებული ორთქლის საშუალებით; იყენებენ თბოელექტროცენტრალებში.

×

- ჩამოსაკიდებელი საკეტი რკინისა (გასაღებით დასაკეტი), -კლიტე. იხ. ადვილადდნობადი ბოქლომი.

×

- [ინგლ.. box ყუთი, კოლოფი] - 1.ცალკე სადგომი ერთი ავტმობილისათვის მრავალადგილიან გარაჟში. 2. ჰერმეტული კამერა რადიოაქტიურ ნივთიერებებზე სამუშაოდ.

×

- 1.მცენარეული ან ცხოველური ორგანიზმის ძაფისებრი შემადგენელი ნაწილი. მაგ. კუნთოვანი ბოჭკო. 2. წვრილი დაურთავი ძაფი. მაგ. კანაფის ბოჭკო, სინთეზური ბოჭკო.

×

- [ფრანგ. bras ხელი] -1. კედელს მიმაგრებული გამოშვერილი ელექტროგასანათებელი მოწყობილობა, რომელსაც ნათურა უკეთდება. 2.კედლის სანდალი.

×

- [გერმ. brander] - ფეთქებადი ნივთიერებით დატვირთული მომცრო გემი, რომელსაც იყენებდნენ მტრის გემებისათვის წასაკიდებლად.

×

- [ჰოლან.. brandwacht] - 1.საყარაულო გემი, საიდანაც თვალყურს ადევნებენ ნავსადგურში და რეიდზე შემავალ და იქიდან გამავალ გემებს. 2. გემი, რომელზეც მოთავსებულია პოტტის ხანძარსაწინააღმდეგო რაზმი.

×

- [გერმ. brandmajir] -(მოძვ.) ქალაქის ხანძარსაწინააღმდეგო რაზმების უფროსი.

×

- [გერმ. brandmeister] - ქალაქის ხანძარსაწინააღმდეგო რაზმების უფროსი.

×

- [გერმ. brandmauer] -კაპიტალური ხანძარსაწინააღმდეგო (ცეცხლგამძლე) კედელი, რომელსაც აგებენ შენობებს შორის.

×

- [ჰოლან.. brandspuit] - 1.ლითონის კონუსური მილი, რომელიც წამოცმულია სახანძრო სახელოზე წყლის ჭავლის მისაღებად. 2. გადასატანი ტუმბო, რომელსაც იყენებენ გემზე ცეცხლის ჩასაქრობად. აგრეთვე გემბანის გასარეცხად, წყლის ჩასასხმელად და სხვ.

×

- [რუს. брезент<ჰოლან.] - ხეშეში, მკვრივი, წყალგაუვალი ქსოვილი, ჩვეულებრივ სელისა.

×

- [ფრან. costume] -სამოსი. განკუთვნილი მეხანძრის დასაცავად სითბოს ზემოქმედობისა და წყლისაგან სამუშაოთა შესრულების დროს.

×

- ფუძის არმქონე (რულონური მასალა, რომელიც დამზადებულია რეზინის ნაფხვენის, ნავთობის ბიტუმის, აზბესტის, შემვსებისა და პლასტიფიკატორისაგან.

×

- [ინგლ.. brooder] - საკიდი მოწყობილობა, რომელიც წარმოადგენს სხვადასხვა კონფიგურაციის ქოლგას და რომელშიც დამონტაჟებული ელექტროსახურებელი ელემენტები.

×

- სამშენებლო მასალები, რომლებიც არსებობს ბუნებაში მზა სახით და შეიძლება იქნას გამოყენებული მშენებლობაში მნიშვნელოვანი დამუშავების გარეშე.

×

- სამშენებლო მასალები, რომლებიც მიიღება ქანისაგან მხოლოდ მექანიკური დამუშავების გამოყენებით (მტვერვა, დახერხვა, გაპობა, ხეხვა და სხვ.)

×

- სამშენებლო მასალები, რომლებიც მიიღება ქანისაგან მხოლოდ მექანიკური დამუშავების გამოყენებით (მტვერვა, დახერხვა, გაპობა, ხეხვა და სხვ.)

×

- პროცესი, რომლის დროსაც ტენის ორთქლის შთამნთქმელი საშრობი აგენტი(ჰაერი) აირიდება საშრობი მასალის ზონიდან ზელოვნური ღონიძიებების გარეშე (მარცვლეულის, თივის, მერქნის და ა.შ. შრობა).

×

- რისამე ბოლოზე წამოსაცმელი ამოღრუებული ლითონის საგანი.

×

- [ინგლ.. bunker] -1. ფოლადის, რკინაბეტონის ან ხის სათავსი პირამიდის ან კონუსის მოყვანილობისა რაიმე მასალის (მაგ. მარცვლეულის, ქვანახშირის) დროებითი შესანახავად; ძირში დატანებული აქვს ნახვრეტი შიგტავსის გამოსაყრელად. 2. გემზე; სათავსი სათბობისათვის. 3. კომბაინში და ელევატორში; მარცვლეულის ყუთი.4. რკინაბეტონის და ფოლადის სქელკედლებიანი სეიფი ან თავშესაფარი.

×

- სახურავის ზედა გარსი, რომელიც შესდგება ნივნივაზე, წამწეებზე და კოჭებზე დაწყობილი წყალშეუღწევი საფარისგან და საფუძვლისგან მოლარტყვის, მთლიანი ფილების ფენილის სახით.

×

- [<ბერძ.} -ორგანული ნაერთი, უჯრედი ნახშირწყალბადი; იღებენ სპირტიდან ან ნავთობის აირებიდან; მისგან მიიღება ხელოვნური კაუჩუკი (სხვანაირად: დივინილი)

×

-{ბერძ. But(uron) ზეთი] – ორგანული ნაერთი, რომელიც შედის ბუნებრივი აირისა და ნავთობი შემადგენლობაში; პროპანთან ერთად იყენებენ როგორც აირისებრ საწვავს.

×

- [<ბერძ.} -უჯრედი აირისებრი ნახშირწყალბადი; შედის სანათი აირის შემადგენლობაში.

×

- ნათება, რომელსაც თან ახლავს ალის გაჩენა

×