- ჩალა და ლერწამი - მართკუთხა ფილების ფორმის უმარტივესი და ყველაზე იაფი თერმოსაიზოლაციო საშენი მასალები. ფილები მიიღება რკინის მავთულის რიგებთან ლერწმის ან ჩალის დაწნეხვით ან დამატებით.

×

- წვადი ნივთიერების კონცენტრაციის არე, რომლის შიგნითაც მის ნარევებს მოცემულ დამჟანგველთან აქვთ აალების უნარი ანთების წყაროსგან ნარევში წვის შემდგომი გავრცელებით რაც შეიძლება შორს ანთების წყაროსაგან

×

- სხვადასხვა მოწყობილობების დასახელება, რომელთა დეტალს აქვს გამოშვერილი კბილანები. იხ.სახანძრო ჩანგალი.

×

- 1.რაიმეს, ვინმეს შემადგენლობაში, რიგებში შეყვანა, შეტანა. 2. სისტემასთან რაიმეს შემოერთება(მაგ.აპარატის ქსელში ჩართვა). 3. მოქმედებაში მოყვანა (ძრავის, შუქის ჩართვა). იხ. მოკლე ჩართვა.

×

- {სპარს.} - საბრუნებელი მანქანა (ლითონის, ხის და მისთ. დასამუშავებლად); მაგ. სახარატო ჩარხი, სალესი ჩარხი,

×

- ტექნიკური შაშუალება, რომელიც უზრუნველყოფს ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების რკინიგზისა და საავტომობილო ცისტერნებში და ტანკერებში ჩასხმისა და ჩამოსხმის ოპერაციების შესრულებისას.ა

×

- კალციუმის მაგარი ჟანგი, მძლავრად რეაგირებს წყალთან სითბოს მნიშვნელოვანი რაოდენობის გამოყოფით.

×

- კასკა. იხ. სახანძრო ჩაჩქანი.

×

- {სპარს} – 1.ჯოხი, რომელზედაც ნივთში ამოვლებული ჩვარი ახვევია; ხმარობენ გასანათებლად. 2. სანათი, ლამპარი, კანდელი.

×

- დგუშის, ონკანის და მისთ. რბილი საფენი სითხის ან გაზის გადინების წინააღმდეგ.

×