- ლაბორატორიაში მომუშავე მეცნიერი თანამშრომელი ან ტექნიკური მუშაკი; სამეცნიერო დაწესებულების მუშაკი, რომელიც სამეცნიერო ტექნიკური ხასიათის სამუშაოს ასრულებს.

×

- ღარი - 1.სითხის ღია სადინარი(ხის ან ლითონის) 2. გრძელი ჩაღრმავებული ადგილი.

×

- ნათება, რომელსაც თან ახლავს ალის გაჩენა

×

- ნათება, რომელსაც თან ახლავს ალის გაჩენა

×

- ნათება, რომელსაც თან ახლავს ალის გაჩენა

×

- ნათება, რომელსაც თან ახლავს ალის გაჩენა

×

- ნათება, რომელსაც თან ახლავს ალის გაჩენა

×

- ნათება, რომელსაც თან ახლავს ალის გაჩენა

×

- ნათება, რომელსაც თან ახლავს ალის გაჩენა

×

- ნათება, რომელსაც თან ახლავს ალის გაჩენა

×