- რადიატორი [ ლათ. Radio გამოვასხივებ] – 1. ცენტრალური გათბობის გასახურებელი მოწყობილობა - მილების სისტემა, რომელშიც ცხელი წყალი ან ცხელი ორთქლი მოძრაობს. 2. ავტომობილის ტრაქტორის და მისთანების შიგაწვის ძრავაში თბოგადამცემი - გამაცივებელი სიტხის ან საზეტი ზეთის ტემპერატურის დასაწევად. 3. ელექტროსახურებელი ხელსაწყო მაგ. ზეთის რადიატორი. საავარიო განათება - განათება, რომელიც აუცილებელია მომუშავეთა საევაკუაციოდ ან მუშაობის გასაგრძელებლად სამუშაო განათების უეცრად გამორთვის შემთხვევაში .

×

- წვადი ნივთიერების კონცენტრაციის არე, რომლის შიგნითაც მის ნარევებს მოცემულ დამჟანგველთან აქვთ აალების უნარი ანთების წყაროსგან ნარევში წვის შემდგომი გავრცელებით რაც შეიძლება შორს ანთების წყაროსაგან

×

- ნათება, რომელსაც თან ახლავს ალის გაჩენა

×

- ნათება, რომელსაც თან ახლავს ალის გაჩენა

×

- ნათება, რომელსაც თან ახლავს ალის გაჩენა

×

- ნათება, რომელსაც თან ახლავს ალის გაჩენა

×

- ნათება, რომელსაც თან ახლავს ალის გაჩენა

×

- ნათება, რომელსაც თან ახლავს ალის გაჩენა

×

- ნათება, რომელსაც თან ახლავს ალის გაჩენა

×

- ნათება, რომელსაც თან ახლავს ალის გაჩენა

×