- ღარი - 1.სითხის ღია სადინარი(ხის ან ლითონის) 2. გრძელი ჩაღრმავებული ადგილი.

×

- წვადი ნივთიერების კონცენტრაციის არე, რომლის შიგნითაც მის ნარევებს მოცემულ დამჟანგველთან აქვთ აალების უნარი ანთების წყაროსგან ნარევში წვის შემდგომი გავრცელებით რაც შეიძლება შორს ანთების წყაროსაგან

×

- ავტომანქანიკური კიბის ფუძის ნაწილი, რომელზეც ებმევა გვარლი.

×

- 1. სათავსის*სადგომის) გასათბობი და ცხელი საჭმელის დასამზადებელი ნაგებობა, ხელსაწყო. 2. გასაცხელებელი მოწყობილობა ან ნაგებობა რაიმეს გადასამუშავებლად. იხ. ხანგრძლივი წვის ღუმელი.

×

- ნათება, რომელსაც თან ახლავს ალის გაჩენა

×

- ნათება, რომელსაც თან ახლავს ალის გაჩენა

×

- ნათება, რომელსაც თან ახლავს ალის გაჩენა

×

- ნათება, რომელსაც თან ახლავს ალის გაჩენა

×

- ნათება, რომელსაც თან ახლავს ალის გაჩენა

×

- ნათება, რომელსაც თან ახლავს ალის გაჩენა

×