<

კონტაქტი

სახანძრო სამაშველო სამსახური

ქ.ფოთი 26 მაისის ქუჩა №8

(493) 27-40-76

ელ-ფოსტა: potisaxsamsam@gmail.com

 

 

 

 

სამსახურის უფროსი

(493) 22-27-34
(591) 41-75-40

ელ-ფოსტა: tengoxazalia@gmail.com

 

მოადგილე:

(493) 27-34-06

(591) 41-75-39
ელ-ფოსტა: gocha-19@mail.ru

 

ხანძრის ქრობის ცენტრის განყოფილება

ქ.ფოთი 26 მაისის ქუჩა №8

 
(493) 27-30-88
 
(591) 41-75-54
 

ხანძრის ქრობის ნაბადის განყოფილება

ქ.ფოთი ხობის ქუჩა №26

(493) 27-21-38
(599) 85-29-98

 

 

 

ხანძარი ომია, მასთან ჭიდილი კი ვაჟკაცობა
 
 
საინფორმაციო დაფა
 
13.11.2014
 

    ინსტრუქცია

შრომის დაცვისა და უსაფრთხოების ტექნიკის წესების დაცვაზე დისპეტჩერისთვის (რადიომეელსმენისათვის)

საპასუხისმგებლო ვალდებულებების დამოუკიდებლად შესასრულებლად დაიშვებიან პირები, რომლთაც სპეციალური მომზადება გააჩნიათ, კავშირის საშუალებების მატერიალური ნაწილის მტკიცე ცოდნა აქვთ, ექსპლუატაციის წესების და შრომის უსაფრთხოების ზომების ცოდნა, ასევე გააჩნიათ პრაქტიკული გამოცდილება კავშირის საშუალებებზე და მათ მომსახურებაზე მუშაობის

 

. წაკითხვა...Подробнее...

 
13.11.2014
 

    

    ინსტრუქცია

შრომის დაცვისა და უსაფრთხოების ტექნიკის წესების დაცვაზე მეხანძრისათვის

ხანძრისგან დაცვის მუშაკების შრომა არსებითად განსხვავდება სამრეწველო წარმოების მუშაკების შრომისგან, მომსახურების სფეროსგან და ადამიანის მოღვაწეობის სხვა სფეროებისგან. ძირითადი განსხვავებები იმაში მდგომარეობს, რომ სახანძრო დაცვის მუშაკები არ ქმნიან მატერიალურ ფასეულობებს, არამედ იცავენ მათ ცეცხლისგან განადგურებისგან. 

 

. წაკითხვა...Подробнее...

 
13.11.2014
 

   

ინსტრუქცია

შრომის დაცვისა და უსაფრთხოების ტექნიკის წესების დაცვაზე სახანძრო ავტომობილის მძღოლისათვის

სახანძრო ავტომობილის მძღოლობა ამაღლებული საშიშროების შემცველი პროფესიაა, რომელსაც შრომის უსაფრთხოების დამატებითი მოთხოვნები წაეყენება, რომელიც მოიცავს სპეციალურ მოთხოვნებს განსწავლის, ატესტაციის, დამოუკიდებელი მუშაობის საშვის, შრომის დაცვის ინსტრუქტაჟს და პროფესიული ცოდნის და შრომის უსაფრთხოების ცოდნის პერიოდულ

 

. წაკითხვა...Подробнее...

 
13.11.2014
 

 

ინსტრუქცია

შრომის დაცვისა და უსაფრთხოების ტექნიკის წესების დაცვაზე ყარაულის უფროსისათვის 

მოცემული ინსტრუქციის მოთხოვნების შესრულება აუცილებელია თანამშრომლებისათვის, რომლებიც ყარაულის უფროსის მოვალეობას ასრულებენ მიუხედავად განათლებისა და სამსახურებრივი სტაჟისა. ის არის გაფართოებული და რეგლამენტირებს შრომის დაცვის ძირითად საკითხებს სამსახურში და პირიქით, უსაფრთხოების მოთხოვნებს სამუშაოს დაწყების

 

. წაკითხვა...Подробнее...

 
13.11.2014
 

   

თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერიის სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახურის დებულება 

თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერიის სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური (შემდგომში – სამსახური) არის თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერიის კომპეტენციას მიკუთვნებული საკითხების მართვის მიზნით შექმნილი სტრუქტურული ერთეული, რომელიც „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონისა და მოქმედი კანონმდებლობის

 

. წაკითხვა...Подробнее...

 
 
 
 
borbonchia.ge
 
 
ფოთის სახანძრო სამაშველო სამსახური სოციალურ ქსელებში
 

~