> --- > საგანგებო სიტუაციის ლიკვიდაცია

საგანგებო სიტუაციის ლიკვიდაცია


9-04-2016, 05:29. ავტორი: Amuri – საავარიო-სამაშველო და სხვა გადაუდებელი სამუშაოები, რომლებიც ტარდება საგანგებო სიტუაციების წარმოქმნისას და მიმართულია ადამიანთა სიცოცხლის გადასარჩენად, მათი ჯანმრთელობის შესარჩუნებლად, მატერიალური ზარალის და ბუნებრივი გარემოსათვის ზიანის შესამცირებლად, აგრეთვე საგანგებო სიტუაციების ზონების ლოკალიზაციასა და მათთვის დამახასიათებელი საშიში ფაქტორების ზემოქმედების შესაწყვეტად;

წყარო:საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2007 წლის 21 მაისის №738 ბრძანება „სახანძრო დაცვის სამსახურების მიერ ხანძრის ჩაქრობის და საავარიო-სამაშველო სამუშაოების ჩატარების წესდების დამტკიცების შესახებ“
უკან დაბრუნება