> --- > სახანძრო დაცვის რაზმი

სახანძრო დაცვის რაზმი


9-04-2016, 06:17. ავტორი: Amuri (სამსახური*) – ადგილობრივი თვითმმართველობისა და მმართველობის ორგანოების სახანძრო დაცვის სტრუქტურული ერთეული, რომელიც შექმნილია შესაბამისი ორგანოების ტერიტორიებზე ხანძრების პროფილაქტიკის ორგანიზების, ჩაქრობის და დაკისრებული საავარიო-სამაშველო სამუშაოების ჩატარების მიზნით;


წყარო: საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2006 წლის 26 ოქტომბერის ბრძანება №1254 „სახანძრო დაცვის სამსახურების ორგანიზაციის წესდების დამტკიცების შესახებ“
უკან დაბრუნება