> --- > სახანძრო დაცვის ძალები და საშუალებები

სახანძრო დაცვის ძალები და საშუალებები


9-04-2016, 06:21. ავტორი: Amuri – სახანძრო დაცვის პირადი შემადგენლობა, სახანძრო და საავარიო-სამაშველო ტექნიკა, კავშირგაბმულობისა და მართვის საშუალებები, ცეცხლმაქრი ნივთიერებები და სახანძრო დაცვის შეიარაღებაში არსებული სხვა ტექნიკური საშუალებები;


წყარო: საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2006 წლის 26 ოქტომბერის ბრძანება №1254 „სახანძრო დაცვის სამსახურების ორგანიზაციის წესდების დამტკიცების შესახებ“
უკან დაბრუნება