> --- > ტექნიკური მომსახურება

ტექნიკური მომსახურება


8-06-2016, 13:46. ავტორი: Amuri ტექნიკური მომსახურება – პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა კომპლექსი, რომელიც ტარდება სახანძრო ავტომობილების მზადყოფნის შენარჩუნების მიზნით;

სახანძრო - სამაშველო ტერმინთა ლექსიკონი


წყარო:საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2007 წლის 5 აპრილის №518 ბრძანება „სახანძრო ტექნიკის ექსპლუატაციის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“
უკან დაბრუნება