> კანონმდებლობა > კანონმდებლობა

კანონმდებლობა


28-12-2017, 09:59. ავტორი: Amuri ტექნიკური რეგლამენტი სახანძრო უსაფრთხოების წესების და პირობების შესახებ

სახანძრო-სამაშველო დანაყოფებში შრომის დაცვისა და უსაფრთხოების ტექნიკის წესები

სახანძრო დაცვის სამსახურების მიერ ხანძრის ჩაქრობის და საავარიო-სამაშველო სამუშაოების ჩატარების წესდება

სახანძრო დაცვის სამსახურების ორგანიზაციის წესდება

სახანძრო-ტექნიკურ საშუალებათა გამოყენების ნორმატივები

ინსტრუქცია სახანძრო ტექნიკის ექსპლუატაციის შესახებ

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი
უკან დაბრუნება